Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Tepelné rozvody v troch mestách a obciach na východe Slovenska prešli v rokoch 2018 až 2019 významnou modernizáciou. Viac informácií tu: Medzev, PlešivecSlavošovce.

Košice Východné Slovensko
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
tel.: 055 / 64 278 86
e-mail: VS@veoliaenergia.sk
Kontakt - Dispecing
Tepelný dispečing:
(07.00 h - 21:00 h)

tel.: 055 / 72 839 10
tel.: 0800 188 254
 
Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

PLÁN LETNEJ ÚDRŽBY 2022
 

 

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. pôsobí na území východného Slovenska už viac ako 10 rokov. Vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti je Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Štandardy kvality
 

Naše služby

Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne:

 • výroba a distribúcia tepla a teplej vody,
 • kombinovaná výroba elektriny,
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla,
 • odborná správa a odborná prevádzka tepelnotechnických zariadení (TTZ),
 • opravy a údržba TTZ,
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla a inštalácia termostatických ventilov,
 • montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky,
 • komplexný výkon činností spojených s meraním a rozúčtovaním tepla,
 • racionalizačné opatrenia dodávky tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody,
 • investičná činnosť,
 • vodoinštalatérske a kúrenárske práce,
 • havarijná služba.  

Novinky

Veolia Energia zmodernizuje rozvody tepla v Prakovciach
Zlepšujeme kvalitu ovzdušia modernizáciou systémov CZT
Zmodernizovali sme rozvody tepla v Medzeve a v Slavošovciach
 

KGJ Kvet Prakovce - údaje za rok 2021