Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Tepelné rozvody v troch mestách a obciach na východe Slovenska prešli v rokoch 2018 až 2019 významnou modernizáciou. Viac informácií tu: MedzevPlešivecSlavošovce.

vychod
Trieda SNP 37
040 11 Košice
tel.: +421 917 427 072
e-mail: vs@veoliaenergia.sk
biskupice
Tepelný dispečing:
24 hod. NONSTOP

tel.: 0800 188 254
 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.
 

 

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. pôsobí na území východného Slovenska už viac ako 10 rokov. Vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti je Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Oznamy

Plán letných odstávok v roku 2024

Naše služby

Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne:

 • výroba a distribúcia tepla a teplej vody,
 • kombinovaná výroba elektriny,
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla,
 • odborná správa a odborná prevádzka tepelnotechnických zariadení (TTZ),
 • opravy a údržba TTZ,
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla a inštalácia termostatických ventilov,
 • montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky,
 • komplexný výkon činností spojených s meraním a rozúčtovaním tepla,
 • racionalizačné opatrenia dodávky tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody,
 • investičná činnosť,
 • vodoinštalatérske a kúrenárske práce,
 • havarijná služba.  

Štandardy kvality

Novinky

Veolia Energia zmodernizuje rozvody tepla v Prakovciach
Zlepšujeme kvalitu ovzdušia modernizáciou systémov CZT
Zmodernizovali sme rozvody tepla v Medzeve a v Slavošovciach

KGJ Kvet Prakovce - údaje za rok 2023

KGJ Kvet Prakovce - údaje za rok 2021