Štandardy kvality

 

2021

Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmysle vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2021:

 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmysle vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2021:

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmysle vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2021:

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2021:

2020

Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmysle vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2020:

Veolia Energia Slovensko, a. s. Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Veolia Energia Senec, a.s. Veolia Energia Vráble, a.s. Veolia Energia Brezno, a.s. Veolia Energia Lučenec, a.s. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Veolia Energia Levice, a.s.

 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmysle vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2020:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - pitná voda Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - odpadová voda Veolia Teplo Levice, s. r. o.  - pitná voda

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmysle vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2020:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - distribúcia plynu ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - dodávka plynu Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. - distribúcia plynu Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. - dodávka plynu PPC Energy, a.s. - dodávka plynu

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2020:

Veolia Energia Slovensko, a. s.- dodávka elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- distribúcia elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- dodávka elektriny PPC Investments, a.s. - dodávka elektriny PPC Energy, a.s. - dodávka elektriny
2019

Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmysle vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2019:

Veolia Energia Slovensko, a. s. Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Veolia Energia Senec, a.s. Veolia Energia Vráble, a.s. Veolia Energia Brezno, a.s. Veolia Energia Lučenec, a.s. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Veolia Energia Levice, a.s.

 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmysle vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2019:

​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - pitná voda ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - odpadová voda Veolia Teplo Levice, s. r. o.  - pitná voda

 

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmysle vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2019:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - distribúcia plynu ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - dodávka plynu Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. - distribúcia plynu Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. - dodávka plynu PPC Energy, a.s.

 

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2019:

Veolia Energia Slovensko, a. s. - distribúcia elektriny Veolia Energia Slovensko, a. s.- dodávka elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- distribúcia elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- dodávka elektriny PPC Investments, a.s. PPC Energy, a.s.
2018

Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmysle vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2018:

Veolia Energia Slovensko, a. s. Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Veolia Energia Senec, a.s. Veolia Energia Vráble, a.s. Veolia Energia Brezno, a.s. Veolia Energia Lučenec, a.s. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. PPC Energy, a.s.
 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmysle vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2018:

​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - pitná voda ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - odpadová voda

 

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmysle vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2018:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - distribúcia plynu ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - dodávka plynu PPC Energy, a.s. - dodávka plyny
 

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2018:

Veolia Energia Slovensko, a. s. - distribúcia elektriny Veolia Energia Slovensko, a. s.- dodávka elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- distribúcia elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- dodávka elektriny PPC Energy, a.s. - výroba a dodávka elektriny PPC Investments, a.s. - výroba a dodávka elektriny
2017

Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmysle vyhlášky č. 234/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2017:

Veolia Energia Slovensko, a. s. Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o. Veolia Energia Senec, a.s. Veolia Energia Vráble, a.s. Veolia Energia Brezno, a.s. Veolia Energia Lučenec, a.s. Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. PPC Energy, a.s.
 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmysle vyhlášky č. 235/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2017:

​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - pitná voda ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - odpadová voda
 

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmysle vyhlášky č. 233/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2017:

Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - distribúcia plynu ​Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. - dodávka plynu PPC Energy, a.s. - dodávka plynu
 

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmysle vyhlášky č. 236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, Vám za skupiny Veolia Energia na Slovensku predkladáme štandardy kvality za rok 2017:

Veolia Energia Slovensko, a. s. - distribúcia elektriny Veolia Energia Slovensko, a. s.- dodávka elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- distribúcia elektriny Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.- dodávka elektriny PPC Energy, a.s. - výroba a dodávka elektriny PPC Investments, a.s. - výroba a dodávka elektriny