2020

V roku 2020 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:

Náučno informačné tabule v obci Rybník
Relaxačné, reedukačné a kompenzačné pomôcky
Hybaj upratať svoj chotár!
Zachráň včely bez chémie
Motivačný program pre účastníkov smeťozberu
Záhrada, ktorá učí
Ekozáhrada
Výstavba atletického parku
Rodičia, jazdite opatrne
MTB maratón ŠKODA – Slovenský raj 2020
Skvalitnenie poskytovania služby včasnej intervencie
Outdoorové športové ihrisko v obci Odorín
HORAL MTB maratón 2020 – Svit
Realizácia zádržného jazierka na zber dažďovej vody
AUTISTI – ARTISTI 2020
Keď sa krútia kolesá, Šikulkovia hrajú sa
Moja odvaha a zručnosť
V novom šate a stále v športovom duchu
Hodinovka pre Samka
Každý sval je dôležitý
Behaj s nami