2021V roku 2021 boli prostredníctvom zamestnaneckých grantov zrealizované tieto projekty:

Moja nová rodina
Čistenie jazera Lom Kvetnica
Duatlon Spišská Nová Ves
Vybavenie multisenzorickej miestnosti
Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom
Terapeutická záhrada
Vybavenie detského ihriska pri MŠ Vojňany
Obnova vodnej nádrže Prestavlky
Autisti - Artisti 2021
Drevený altánok - vzdelávanie a tvorivé činnosti v prírode
Naša školská záhrada
K dobrej knihe treba dobrých čitateľov - Victor Hugo
Ekozáhrada v Materskej škole v Štóse
Zelená oáza - outdoorová učebňa
Kraj Moruše Čiernej - Terra Morus Nigra
Bežecký raj Pleše
Zábavné ihrisko na Dieli
Veselo sa s nami hraj a vždy sa pri tom usmievaj
Podporme Guľomet-prvý banskobystrický klub petangu
Učme sa po novom v novom