Komunitné granty

Pri príležitosti osláv 15 rokov od svojho vzniku zriadila Nadácia Veolia Slovensko program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

Predkladané projekty by sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže. V prvom kole získajú podporu tri vybrané projekty. Dva vyberie správna rada nadácie a jeden podporený projekt vzíde z hlasovania verejnosti na facebookovej stránke spoločnosti Veolia. S realizáciou víťazných projektov pomôžu aj zamestnanci Veolie.

PODMIENKY

Na účasť v grantovej schéme je potrebné vyplniť žiadosť s potrebnými údajmi súčasťou, ktorej je aj priestor na uvedenie základných informácií o projekte, na ktorý podporu žiadate. Vyplnenú žiadosť zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: nadacia@veoliaenergia.sk.

Zámerom Nadácie Veolia Slovensko je postupne sprístupniť program „Komunitné Granty“ aj do ďalších regiónov Slovenska.     

Tešíme sa na vaše projekty.