Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o. je výrobca a dodávateľ pary a chladu pre priemyselných klientov v Priemyselnej zóne Levice - Juh.

priemysel
Zeppelina 7 
934 01 Levice
tel.: +421 (0)36 2333 245
e-mail: office.levice@veolia.com