Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o.

Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. vznikla v roku 1997. Cieľom spoločnosti je už od jej vzniku postupne realizovať investičné aktivity, ktoré sa týkajú modernizácie tepelnotechnických zariadení mesta. Pre našich klientov chceme byť dlhodobým partnerom pri riešení otázok týkajúcich sa zabezpečenia optimálneho spôsobu výroby a dodávky tepla v meste Kráľovský Chlmec.

chlmec
Trieda SNP 37
040 11 Košice - mestská časť Západ
tel.: +421 917 427 072
e-mail: vs@veoliaenergia.sk
biskupice
24 hod. NONSTOP
tel.: 0800 188 254
   
   
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.
   
   
   

 

Naše služby

Zákazníkmi spoločnosti je viac ako 980 domácností, škola, materská škola, 2 administratívne budovy a ďalšie zariadenia a inštitúcie napojené na systém centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste Kráľovský Chlmec. 

Pre našich klientov zabezpečujeme hlavne nasledovné služby:

  • prevádzka tepelno-technických zariadení (kotolní a tepelných rozvodov)
  • opravy a údržba tepelno-technických zariadení
  • investície do tepelno-technických zariadení a ich komplexná modernizácia
  • výroba a distribúcia tepla
  • výroba a distribúcia teplej úžitkovej vody

Štandardy kvality