Služby pre priemyselných klientov

Zabezpečenie prevádzky priemyselného parku, mutitechnické služby, služby súvisiace s údržbou okolia a služby pre zamestnancov závodu - zodpovedáme za vykonávanie vybraných alebo všetkých podporných činností priemyselného závodu. Vďaka tomu sa naši klienti môžu plne venovať predmetu svojho podnikania, čím sa stávajú konkurencie schopnejšími hlavne v oblasti flexibility a kvality svojich služieb a produktov.

Neustále sa vyvíjajúce partnerstvo

Veolia Energia ponúka svojim klientom partnerstvo, ktoré berie do úvahy ich strategické očakávania a ponúkané riešenia permanentne prispôsobujeme rozvoju ich aktivít. Naši technici, ktorých tímy sa nachádzajú priamo v priemyselných podnikoch, sú schopní profesionálne zvládať všetky úlohy súvisiace s výrobným procesom.
 

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti služieb pre priemyselných klientov

  • zníženie spotreby napr. stlačeného vzduchu a pary
  • zlepšenie pohodlia a bezpečnosti pracovných tímov
  • optimalizácia platieb za spotreby energií a prevádzkových nákladov
  • modernizácia zariadení a prispôsobenie ich stavu reálnym potrebám rešpektujúc pritom technické, bezpečnostné a environmentálne predpisy
  • zabezpečenie plynulosti dodávky energií
  • rešpektovanie ochrany životného prostredia pri vykonávaní každodenných aktivít