Garantované energetické služby

Zvýšenie energetickej efektívnosti budov bez potrebných vlastných finančných prostriedkov


Ak váš vykurovací systém už potrebuje vymeniť a nedokážete rovnomerne vykúriť všetky priestory potrebujete asi investovať do technických zariadení vykurovacej sústavy. Na takéto prípady existuje v zmysle zákona 321/2014 o energetickej efektívnosti možnosť zabezpečiť si návrh a financovanie výmeny zariadení bez potreby investičných prostriedkov formou garantovanej energetickej služby (GES), vo svete známej aj ako Energy Performance Contracting (EPC).

Cieľom týchto projektov je zníženie nákladov na energie a zlepšenie energetickej efektívnosti budovy bez potreby voľných vlastných investičných prostriedkov. Poskytovateľ GES najprv vypracuje technicko-prevádzkový audit. Vypočuje si vaše potreby na prevádzku budovy, prezrie si ju aj jej technické zariadenia, zistí ich spotreby a navrhne riešenie na ich podstatné zníženie prípadne diagnostikuje prečo je budova nerovnomerne vykurovaná. Poskytovateľ vyčísli potrebné investičné náklady a výšku očakávaných úspor, ktoré bývajú často vyššie ako odpisy investície a riadenie spotreby energie budovy energetickým manažmentom. Ak je toto splnené tak je pre vás investícia výhodná.
 
Na základe meraní, obhliadky a svojich odborných znalostí vám poskytovateľ GES navrhne riešenie formou zmluvy o garantovanej energetickej službe. Stanoví aké úspory garantuje dosiahnuť svojím riešením, zaviaže sa investovať do zariadení vo vašej budove a pomáhať vám pri riadení kotolne alebo ju riadiť. Vy  budete službu splácať prioritne z úspor energii, ktoré vám poskytovateľ dosiahne, takže ani vaše prevádzkové náklady nestúpnu, naopak zvyčajne klesnú. Zabezpečíte si tepelný komfort bez potreby vlastnej investície a po ukončení zmluvy je obnovené zariadenie vaše. Ak by bola spotreba energie vo vašej budove počas platnosti zmluvy vyššia ako vám garantoval poskytovateľ GES, rozdiel v nákladoch bude znášať on. Veolia na Slovensku už realizuje viacero takýchto projektov, v prípade vášho záujmu vám radi vysvetlíme podrobnosti.