SLOVEO a.s.

Spoločnosť SLOVEO a.s. vznikla 29. marca 2005 ako filiálka francúzskej nadnárodnej spoločnosti Veolia. Spoločnosť Veolia má svoje zastúpenie na piatich kontinentoch a prostredníctvom svojich troch divízií poskytuje riešenia šité na mieru tak pre priemyselných klientov, ako aj pre spoločenstvá. Tieto tri divízie sú prostredníctvom konkrétnych služieb zastúpené aj v spoločnosti SLOVEO a.s.

Sloveo
Einsteinova 21
Digital Park I
851 01 Bratislava
tel.: 033 / 5505941
e-mail: 
sloveo@sloveo.sk
Sloveo
SLOVEO a.s.
Seredská 255A/9137
917 05 Trnava-Modranka

 

 

 

Naše služby

Spoločnosť SLOVEO a.s. poskytuje tieto zmluvne dohodnuté služby:

Pomocné prevádzky a údržba budov

 • produkcia a distribúcia energií a médií,
 • spracovanie tekutých priemyselných odpadov,
 • správa budov a infraštruktúry.

 
 
 
 
Údržba procesov

 • údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
 • oprava motorov,
 • údržba ručného náradia,
 • oprava kontajnerov,
 • údržba prívesov,
 • iné mechanické opravy,
 • technické čistenie hál  "Lakovňa" a  "Zvarovňa".

Logistika

 • správa prázdnych obalov,
 • správa nevýrobných skladov,
 • prevádzka a údržba železničnej vlečky,
 • zber odpadu.

Čistota & Životné prostredie

 • čistenie a prevádzkovanie exteriéru,
 • spracovanie bežného (D.I.B.) a nebezpečného priemyselného odpadu (D.I.D),
 • všeobecné upratovanie.