SLOVEO a.s.

Spoločnosť SLOVEO a.s. vznikla 29. marca 2005 ako filiálka francúzskej nadnárodnej spoločnosti Veolia. Spoločnosť Veolia má svoje zastúpenie na piatich kontinentoch a prostredníctvom svojich troch divízií poskytuje riešenia šité na mieru tak pre priemyselných klientov, ako aj pre spoločenstvá. Tieto tri divízie sú prostredníctvom konkrétnych služieb zastúpené aj v spoločnosti SLOVEO a.s.

Bratislava hrad
Einsteinova 21
Digital Park I
851 01 Bratislava
e-mail: 
sloveo@sloveo.sk
Harmonogram odstávok (4)
Seredská 255A/9137
917 05 Trnava-Modranka

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naše služby

Skupina Veolia Energia prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SLOVEO a.s., ukončila spoluprácu s automobilovým závodom Peugeot Citroën Automobiles, PCA Slovakia, s. r. o., v Trnave na základe zmluvy, ktorej platnosť vypršala k 31. 12. 2020. Počas takmer 16 rokov spoločnosť zabezpečovala pre výrobný závod komplexnú ponuku služieb, správy budov, tepelnotechnických zariadení, vodného a odpadového hospodárstva, opravy ručného náradia, kontajnerov, a iné. Vedenie automobilky sa rozhodlo pre zmenu stratégie v oblasti outsourcingu služieb z čoho vyplýva  vzájomné  rozhodnutie o nepredĺžení zmluvnej spolupráce.

Spoločnosť SLOVEO a.s. poskytovala pre automobilový závod Peugeot Citroën Automobiles, PCA Slovakia, s. r. o. tieto zmluvne dohodnuté služby:

Pomocné prevádzky a údržba budov

 • produkcia a distribúcia energií a médií,
 • spracovanie tekutých priemyselných odpadov,
 • správa budov a infraštruktúry.

Údržba procesov

 • údržba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
 • oprava motorov,
 • údržba ručného náradia,
 • oprava kontajnerov a údržba prívesov,
 • iné mechanické opravy..

Logistika & Životné prostredie

 • správa nevýrobných skladov,
 • prevádzka a údržba železničnej vlečky,
 • zber odpadu,
 • spracovanie bežného (D.I.B.) a nebezpečného priemyselného odpadu (D.I.D).

Spoločnosť SLOVEO a.s. poskytuje nasledovné multitechnické služby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover:

 • produkcia a distribúcia energií a médií,
 • spracovanie tekutých priemyselných odpadov,
 • správa budov a infraštruktúry.