SLOVEO a.s.

Spoločnosť SLOVEO a.s. vznikla 29. marca 2005 ako filiálka francúzskej nadnárodnej spoločnosti Veolia. Spoločnosť Veolia má svoje zastúpenie na piatich kontinentoch a prostredníctvom svojich troch divízií poskytuje riešenia šité na mieru tak pre priemyselných klientov, ako aj pre spoločenstvá. Tieto tri divízie sú prostredníctvom konkrétnych služieb zastúpené aj v spoločnosti SLOVEO a.s.

ba
Einsteinova 21
Digital Park I
851 01 Bratislava
e-mail: 
sloveo@sloveo.sk
biskupice
Bulharská 44
917 05 Trnava
 


Naše služby

Skupina Veolia Energia prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti SLOVEO a.s., ukončila spoluprácu s automobilovým závodom Peugeot Citroën Automobiles, PCA Slovakia, s. r. o., v Trnave na základe zmluvy, ktorej platnosť vypršala k 31. 12. 2020. Počas takmer 16 rokov spoločnosť zabezpečovala pre výrobný závod komplexnú ponuku služieb, správy budov, tepelnotechnických zariadení, vodného a odpadového hospodárstva, opravy ručného náradia, kontajnerov, a iné. Vedenie automobilky sa rozhodlo pre zmenu stratégie v oblasti outsourcingu služieb z čoho vyplýva  vzájomné  rozhodnutie o nepredĺžení zmluvnej spolupráce.

Spoločnosť SLOVEO a.s. poskytuje nasledovné multitechnické služby v nitrianskej automobilke:

  • produkcia a distribúcia energií a médií,
  • spracovanie tekutých priemyselných odpadov,
  • správa budov a infraštruktúry.

Firemná politika
Certifikáty kvality