VeCom SK, a.s.

Spoločnosť VeCom SK, a.s. je členom skupiny Veolia Energia na Slovensku, ktorá na Slovensku pôsobí viac ako 27 rokov. Silné zázemie nadnárodnej skupiny umožňuje spoločnosti VeCom SK, a.s. využívať široké možnosti optimalizácie nákladov na energie pre svojich klientov a ošetrovania rizík súvisiacich s ich obstaraním a dodávkou.
 
ba
Einsteinova 21, Digital Park I
851 01 Bratislava

e-mail: info.comodity@veoliaenergia.sk
   

Spoločnosť ponúka:
- dodávku a obstaranie energií za čo najvýhodnejšiu cenu spojenú so špičkovými službami,
- produkty ušité na špecifické podmienky klienta,
- rýchle a efektívne riešenie požiadaviek,