Pre médiá

Veolia Energia pôsobí na Slovensku od roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je správa tepelnotechnických zariadení, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení.

V súčasnosti Veolia Energia na Slovensku zamestnáva viac ako 740 zamestnancov a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí. Svoje zastúpenie prostredníctvom dcérskych spoločností má v Bratislave, Senci, Vrábľoch, Lučenci, Žiari nad Hronom, Kráľovskom Chlmci a v Košiciach.

Veolia Energia na Slovensku je dcérskou spoločnosťou medzinárodnej spoločnosti Veolia a je jej energetickou divíziou.

Kontakty pre médiá:

Lucia Burianová
senior manažér pre komunikáciu a marketing
tel.: +421 918 844 511
email: komunikacia@veoliaenergia.sk