Naši klienti

Veolia Energia spravuje po celom Slovensku viac ako 293 kotolní a 661 výmenníkových staníc. Našim klientom zo súkromnej ako aj verejnej sféry poskytujeme služby spojené s energetickou účinnosťou a rešpektovaním životného prostredia. Naším cieľom je vytvárať dlhodobé obchodné partnerstvá na profesionálnej úrovni.

Bytovo - komunálna sféra

Tepelný komfort, správa tepelnotechnických zariadení a kvalitné podmienky bývania - prostredníctvom správy tepelnotechnických zariadení pomáhame mestám a obciam riešiť otázky v oblasti vykurovania a tak zlepšovať kvalitu bývania ich obyvateľov. Našim konečným spotrebiteľom prinášame efektívne riešenia súvisiace s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody do ich príbytkov.

Priemyselní klienti

Priemyselné parky a podniky sa vďaka našim službám môžu venovať výlučne predmetu svojho podnikania - ponúkame riešenia, ktoré našim klientom umožňujú znižovať náklady na energie, kontrolovať ich spotrebu a tak efektívnejšie realizovať hlavné činnosti ich podnikania.

Terciárna sféra

Zabezpečovať kvalitné pracovné podmienky zamestnancom spravovaných administratívnych budov ako aj ich návštevníkom, optimalizovať prevádzkové náklady nášho klienta - to je poslaním pracovného tímu spoločnosí skupiny Veolia Energia 24 hodín denne, 7 dní v týždni.