Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2)  systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich Energetických certifikátov.

Energetický certifikát budovy je podmienkou ku kolaudačnému konaniu novej a významne obnovenej budovy. Je to doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy – jej energetickej hospodárnosti.

Žiadateľ
pozn.: Pre urýchlenie vybavenia Vašej žiadosti, prosím vložte Certifikát Osvedčenia o odbornej spôsobilosti žiadateľa (formát: pdf,jpg,gif). V prípade, že ste tak urobili už v predošlej kladne vybavenej žiadosti, opätovné zasielanie sa nevyžaduje.
Subory musia mať menej ako 48 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png pdf.
Požiadavka pre
- bližšia špecifikácia žiadosti (napr. nazov objektu) /dotaz žiadateľa...
To prevent automated spam submissions leave this field empty.