Podporujeme

Sme spoločnosť so stabilným zázemím, pre ktorú je prirodzené poskytovať podporu tým, ktorí ju potrebujú. Pomáhame prostredníctvom vlastnej nadácie alebo účasťou na projektoch a podujatiach sociálneho charakteru. Veolia Energia je hrdým partnerom miest, v ktorých pôsobí.

 

Naše aktivity

  • dodržiavame platné normy a legislatívu čím prispievame k znižovaniu dopadu našich aktivít na životné prostredie
  • vytvárame lepšie prostredie pre obyvateľov našich miest
  • učíme deti spoznávať a chrániť prírodu, organizujeme pre ne vzdelávacie súťaže, čím dávame priestor kreativite a nápadom zo školských lavíc
  • podporujeme vzdelávanie a výskum a dávame priestor študentom na prehĺbenie ich vedomostí
  • sme partnerom škôl, športových talentov a charitatívnych organizácií
  • pravidelne sa zúčastňujeme športových podujatí a našich zamestnancov vedieme k zdravému životnému štýlu