Čo ponúkame

Ponúkame širokú škálu služieb zákazníkom v komunálnej, terciárnej a priemyselnej sfére.

Lokálne riešenia prispôsobené potrebám zákazníkov

Veolia Energia sleduje potreby a očakávania svojich zákazníkov a na základe ich potrieb zavádza komplexnú ponuku služieb s cieľom reagovať na trojakú výzvu súčasnosti:

  • hospodársky rast rešpektujúci životné prostredie
  • pohodlie obyvateľov za konkurencieschopnú cenu
  • energetická nezávislosť