Veolia Energia Senec, a.s.

Veolia Energia Senec, a.s. začala obyvateľom mesta Senec poskytovať svoje služby na základe dlhodobej Zmluvy o prevádzke a prenájme energetického zariadenia v roku 1998. Akcionármi spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. je mesto Senec a Veolia Energia Slovensko, a. s.

senec
Sokolská 6
903 01 Senec

tel.: 02 / 459 270 96
e-mail: senec@veoliaenergia.sk
biskupice
 tel.: 0850 325 542
(cena miestneho hovoru)


 
biskupice
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.


 

 

Naše služby

Naša spoločnosť priamo zásobuje teplom a teplou úžitkovou vodou cca 2 300 domácností , 6 školských zariadení a ďalšie zariadenia napojené na systém centrálneho zásobovania teplom v Senci.

Predmetom činnosti spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s.​ je najmä:

  • prevádzkovanie tepelnotechnických zariadení (TTZ), najmä kotolní, tepelných rozvodov a výmenníkových staníc pre obyvateľov mesta
  • výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • opravy a údržba TTZ
  • investície do TTZ a ich komplexná modernizácia a rekonštrukcia
  • rozvoj sústavy centrálneho zásobovania teplom spolu s pripájaním nových objektov
  • prevádzkovanie kotolní pre podnikateľské subjekty na území mesta
  • poradenstvo pri optimalizácii spotreby energie pre podnikateľské subjekty
  • drobné opravy a rekonštrukcie vykurovania pre správcov, fyzické osoby a podnikateľské subjekty

Štandardy kvality