Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete a dodávateľom zemného plynu na základe povolenia ÚRSO č. 2006P 0079. Sídlo spoločnosti: Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice.

 

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

1
tel.: +421 362 333 231,
+421 362 333 236, +421 362 333 237
fax: +421 362 333 234
e-mail:
komodity.slovensko@veolia.com
Kontakt - Dispecing
tel.: +421 362 333 233
mobil: +421 905 565 199
fax: +421 362 333 234
email: dispecing.levice@veolia.com
Harmonogram odstávok (4)
tel.: +421 362 333 230
mobil: +421 905 565 552
fax: +421 362 333 234

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchod

Žiadosť o dodávku zemného plynu
Formulár pre vykonávanie nominácií / renominácií
 
Rozhodnutia ÚRSO:

Štandardy kvality:

 
Distribúcia

Technické podmienky
Prevádzkový poriadok
 
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Žiadost o pripojenie do distribučnej siete
Žiadost o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla
Vzor zmluvy o pripojení k DS
Žiadost o vyjadrenie k technickej zmene na odbernom mieste
 
Rozhodnutia ÚRSO:

Štandardy kvality: