Veolia Komodity Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete a dodávateľom zemného plynu na základe povolenia ÚRSO č. 2006P 0079. Sídlo spoločnosti: Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice.

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

sad
tel.: +421 362 333 231,
+421 362 333 236, +421 362 333 237
fax: +421 362 333 234
e-mail:
komodity.slovensko@veolia.com
da
tel.: +421 362 333 233
mobil: +421 905 565 199
fax: +421 362 333 234
email: dispecing.levice@veolia.com
my
tel.: +421 362 333 230
mobil: +421 905 565 552
fax: +421 362 333 234

 

Štandardy kvality 

Obchod

Žiadosť o dodávku zemného plynu
Formulár pre vykonávanie nominácií / renominácií
 
Rozhodnutia ÚRSO:

Distribúcia

Technické podmienky
Prevádzkový poriadok
 
Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete
Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla
Vzor zmluvy o pripojení k DS
Žiadosť o vyjadrenie k technickej zmene na odbernom mieste

Karta bezpečnostných údajov - zemný plyn