Veolia Teplo Levice, s. r. o.

Spoločnosť Veolia Teplo Levice, s. r. o. je výrobno-obchodná spoločnosť zabezpečujúca výrobu a distribúciu tepla v Leviciach, ako aj dodávku tlakovo zosilnenej pitnej vody v niektorých častiach mesta.

1
Námestie E. M. Šoltésovej 14
P.O.BOX 18
934 01 Levice
tel.: 036/6 223 621
e-mail: teplo.levice@veolia.com
Kontakt - Dispecing
 tel.: 036 2333 255 
0904 621 184
0904 621 183
email:
dispecing.teplolevice@veolia.com
Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

 

 
 
 
 
 

 
  
 

Oznamy

Oznamujeme Vám, že v  termíne od 28.04.2021 - do 5.05.2021 pracovníci Veolia Teplo Levice s.r.o vykonajú demontáž objektových vodomerov na pitnú vodu, vodomerov SV na TÚV a vodomerov TÚV z dôvodu metrologického overenia.

 

Dokumenty

Osvedčenie SI Teplo s.r.o. na prevádzku vodovodov
Povolenie SI Teplo s.r.o. na výrobu a rozvod tepla č. 2010T 0453-2 - zmena
Faktor primárnej energie

Cena Vody

Evidencia štandardov kvality VODA                       

Cena Tepla                         

Evidencia štandardov kvality TEPLO       

Energetická učinnosť rozvodu Tepla

Energetická náročnosť prevádzky verejného vodovodu