Komplexná správa budov

Zmluvy týkajúce sa celkovej správy budov zahŕňajú širokú škálu služieb počnúc údržbou tepelných zariadení, elektrických zariadení a strojov a končiac zabezpečovaním podporných služieb, ktoré priamo nesúvisia s hlavným predmetom podnikania našich klientov. Činnosti v oblasti celkovej správy budov vykonávame pre klientov ako sú napríklad priemyselné parky, nákupné centrá a administratívne budovy.

Naši klienti sa môžu plne venovať predmetu svojho podnikania, čím sa stávajú konkurencieschopnejšími hlavne v oblasti flexibility a kvality poskytovania svojich služieb a produktov.

Komplexná správa budov a priemyselných parkov predstavuje širokú škálu služieb:

 • správa priemyselného parku: optimalizácia organizačných procesov všetkých poskytovateľov služieb
 • multitechnické služby: správa a údržba zariadení, odstraňovanie poruchových stavov na technických zariadeniach
 • služby súvisiace s údržbou okolia: čistota, úprava trávnikov
 • služby pre zamestnancov: recepcia, spracovanie poštových zásielok
 • kopírovanie dokumentov

Jediný správca

Pre nášho klienta predstavujeme jediného správcu, ktorý zodpovedá za zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich s celkovou správou objektov. Vďaka pôsobeniu našich tímov priamo v spravovaných objektoch sme schopní predvídať požiadavky našich klientov a prispôsobovať tak naše služby ich očakávaniam.
 

Výzvy, na ktoré odpovedáme v oblasti komplexnej správy budov

 • zvyšovanie spokojnosti užívateľov spravovaných objektov
 • garantovanie poskytovaných služieb
 • optimalizácia celkových nákladov súvisiacich s prevádzkou budov
 • schopnosť poskytnúť širokú škálu služieb ako jedniný dodávateľ
 • uspokojovanie potrieb súvisiacich s neustále sa meniacou škálou aktivít
 • schopnosť stále poskytovať služby zodpovedajúcich národnému a medzinárodnému rozvoju