Certifikácia

Aj v tomto roku skupina Veolia Energia na Slovensku obhájila certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001 a energetického manažérstva podľa normy ISO 50001.
 
 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
ISO 50001