Certifikácia

Aj v tomto roku skupina Veolia Energia na Slovensku obhájila certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001, riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 a energetického manažérstva podľa normy ISO 50001.
 
 
Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát OHSAS 18001
Certifikát ISO 50001