PPC Energy, a.s.

Spoločnosť prevádzkuje Energetické zariadenie s kapacitou 58 MW. Z ohľadom na neustálu potrebu zlepšovania energetickej efektívnosti, spoločnosť PPC Energy a.s. prevádzkuje zdroj v režime KVET (Kombinovaná Výroba Elektriny a Tepla), ktorý zabezpečuje efektívne využitie zdrojov (v našom prípade plynu) na výrobu elektriny a tepla.

ppc
PPC Energy, a.s.
Magnetová 12
831 04 Bratislava
telefón :+421 (0) 2 4968 3754 
e-mail: info.ppc@veolia.com

 
​Technológia


Základné komponenty zdroja 58 MW:
• Spaľovacia turbína Rolls Royce Trent 60 – poháňajúca elektrický generátor
• Horúcovodný kotol s integrovaným parovodným okruhom

Elektrická energia produkovaná generátorom poháňaným spaľovacou turbínou je vedená do blokového transformátora a z neho do jestvujúcej 110kV rozvodne na Vajnorskej ulici. Rozvodňa je napojená na sieť Západoslovenskej energetiky. Nominálny elektrický výkon (pri 11°C) 58 MWe, elektrická účinnosť 40,51% (zemný plyn). Nominálny tepelný výkon 57,4 MWt.

Povolenia

PPC Energy – Povolenie_2007P 0095 2. zmena_plynarenstvo
PPC Energy_Povolenie_2009E 0376_3 zmena_elektroenergetika
PPC Energy_Povolenie_2015T 0579 teplo