Zamestnanecké granty

Zamestnanecké granty sú podporované Nadáciou Veolia Slovensko. Ich prvý ročník bol spustený v energetickej divízii Veolie roku 2016 pri príležitosti 10. výročia činnosti nadácie.

Zamestnanecké granty pomáhajú finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj samotní zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko budú aktívne pomáhať. Teda, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť.
 
Pomôžte druhým, zlepšite svet okolo seba a Nadácia Veolia Slovensko vás v tom podporí!