Etika a Compliance

Pri našom podnikaní sa riadime niekoľkými základnými hodnotami. Oblasť dodržiavanie etických a právnych noriem, nulová tolerancia korupcie, diskriminácie a protisúťažného správania patrí trvale k prioritám skupiny Veolia. Veríme, že bez nich nie je podnikanie možné vybudovať. Usiluje sa o podnikanie, ktoré je dlhodobo udržateľné.

Všetky tieto hodnoty sme vpísali do nášho etického kódexu. Hoci základné hodnoty nášho podnikania sú pevne dané, v dnešnom rýchlo sa meniacom svete musíme aj my pružne reagovať na nové výzvy a štandardy. Preto pravidelne aktualizujeme rozsah pravidiel, ktorými sa riadime.

Prijali sme súbor pravidiel správanie s cieľom predchádzať korupcii. Demonštrujeme tým, že chceme podnikať s čistým štítom a nehodláme tolerovať korupciu. 

Ak chcete nahlásiť podnet o podvode a inej protispoločenskej činnosti vyplňte prosím nasledovný dotazník TU.

 

ETICKÝ KÓDEX SKUPINY VEOLIA
KÓDEX PROTIKORUPČNÉHO SPRÁVANIA
PRÍRUČKA O HOSPODÁSKEJ SÚŤAŽI
POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
CHARTA NÁKUPU
CHARTA COMPLIANCE
ZÁVÄZKY DODÁVATEĽOV VE SK - ETIKA A COMPLIANCE
PROTIKORUPČNÉ PREDPISY (UK, USA)
VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY (SK/EN)
ISO 37001 SYSTÉM PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA
ETICKÝ KÓDEX VO FINANČNEJ OBLASTI