Akcionár

Veolia Energia, člen francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia, je poprednou spoločnosťou v poskytovaní energetických služieb.

Veolia je svetovou jednotkou v poskytovaní služieb v nasledovných oblastiach životného prostredia: vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo a správa v oblasti energetiky. Francúzska spoločnosť Veolia je 100%-ným akcionárom spoločnosti Veolia Energia. Vďaka silnému akcionárovi, má spoločnosť Veolia Energia prospech z množstva spoločných aktivít v oblastiach, v ktorých skupina pôsobí.

Veolia Energia na Slovensku:

Od roku 1993

850 zamestnancov

Dodávka tepla do 25 slovenských miest a obcí

Služby v 6 priemyselných zónach