Aktuálne poruchy

Bratislava - mestská časť Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice

 

 

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 22. 9. 2022 od 16.10 hod, prerušená dodávka tepla na ústredné kúrenie (ÚK) do uvedených objektov v správe:
 
 

 

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Romanova 19 - Bytové družstvo Petržalka
Romanova 21-23 - Bytové družstvo Petržalka
Romanova 27-29 - SVB Benet

 
 
 
Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky ÚK sa ospravedlňujeme.