Aktuálne poruchy

Bratislava - mestská časť Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice:

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 2.6.2020 od 8:15 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:
 

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Holíčska 22 - Ministerstvo vnútra SR - Centrum podpory Bratislava
Holíčska 24-28 - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Holíčska 32-36 - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
Holíčska 38-42 - Bytový podnik Petržalka, s.r.o.

 
 
 
Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.