Aktuálne poruchy

Bratislava - mestská časť Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice

 

 

V dôsledku neočakávanej technickej poruchy v sústave tepelných zariadení, je dňa 26. 5. 2022 od 8.05 hod, prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) do uvedených objektov v správe:

Popisné čísla objektu   Správcovská spoločnosť
Fedákova 1 - Miestny úrad MČ Dúbravka
Fedákova 3 - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Karola Adlera 14-24 - VSD, s.r.o.
Karola Adlera 26-36 - BP-Dúbravka s.r.o.

Dodávka bude obnovená ihneď po odstránení poruchy.
 
Za nepríjemnosti spôsobené prerušením dodávky TÚV sa ospravedlňujeme.