Zlepšujeme kvalitu ovzdušia modernizáciou systémov CZT

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.,  za posledné dva roky zmodernizovala tepelné hospodárstvo vo viacerých mestách Košického a Prešovského kraja. Najväčšie rekonštrukcie prebehli v  Medzeve, v Slavošovciach, v Plešivci, v Prakovciach a v Hanušovciach nad Topľou, kde Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., prevádzkuje systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT). V Košickom kraji tak Veolia zrekonštruovala viac ako tritisíc metrov tepelných rozvodov a celková výška investície presiahla dva milióny eur.

Vďaka modernizáciám je zabezpečená plynulá a kvalitná dodávka tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody, čo zvýši tepelný komfort odberateľom pripojeným na CZT. V príslušných mestách a obciach sa zlepší aj kvalita ovzdušia, keďže dôjde k poklesu množstva produkovaných škodlivých látok, predovšetkým skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatické zmeny na našej planéte.
 
Medzev a Slavošovce s novými rozvodmi tepla
 

V roku 2018 prebehla kompletná výmena rozvodov tepla a teplej vody v Medzeve a v Slavošovciach. Nové rozvody prešli ostrým testom počas minulej vykurovacej sezóny, pričom dodávka tepla bola po celý čas bez prerušenia a vo vysokej kvalite. Na jar 2019 boli dokončené terénne úpravy v oboch lokalitách, keďže ich nebolo možné zrealizovať bezprostredne po skončení prác ešte pred nastávajúcou zimou. Išlo najmä o výsev trávnikov a výsadbu kríkov a stromov.
 
„Na poslednom stretnutí s primátormi, so starostami, ale aj so zástupcami správcovských organizácií v týchto mestách a obciach sme sa rozprávali aj o zrealizovaných rekonštrukciách. Teší ma ich názor, že kvalita dodávky tepla, akú majú teraz, je neporovnateľná s tou pred rekonštrukciou. Prechodné nepríjemné obmedzenia počas rozkopávkových prác na sídliskách prevýšil dobrý pocit zo zlepšenia dodávok tepla a z bezporuchovej plynulej dodávky,“ hodnotí Ľuboš Kertész, regionálny riaditeľ regiónu Východ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s.

Biomasová a plynová kotolňa v Medzeve po kompletnej výmene rozvodov tepla na sídlisku Mladosť


Biomasová a plynová kotolňa v Slavošovciach po kompletnej výmene rozvodov tepla
 
Tepelné hospodárstvo v Plešivci patrí medzi najmodernejšie na Slovensku
 
V októbri 2019 spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ukončila kompletnú rekonštrukciu zariadení sústavy CZT v obci Plešivec. V rámci nej bola zrealizovaná celková výmena pôvodných rozvodov tepla a teplej vody za nové predizolované potrubia, ktoré vedú od kotolne až do  jednotlivých odberných miest.
 
Táto časť rekonštrukcie bola spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku. Celková cena za výmenu vonkajších rozvodov tepla presiahla sumu 340-tisíc eur bez DPH. Z toho bolo vo forme poskytnutých eurofondov preplatených 85 % celkových oprávnených nákladov.
 
Okrem rekonštrukcie CZT prebehla aj výmena starého kotla na spaľovanie biomasy, ktorý bol na konci svojej životnosti, za najmodernejší biomasový kotol na trhu od spoločnosti Hertz.
 
 „Výmenu kotla a renováciu budovy kotolne sme pôvodne plánovali až po výmene vonkajších rozvodov v nasledujúcich rokoch, no po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli vykonať tieto zmeny už  teraz. Začiatok vykurovacej sezóny nám na číslach ukázal, že to bol veľmi dobrý krok. Nový kotol má vyššiu účinnosť spaľovania v porovnaní so starým kotlom vďaka najmodernejšiemu riadiacemu systému a využitiu najnovších poznatkov z oblasti spaľovania biomasy. Dovolím si tvrdiť, že spolu s novými vonkajšími predizolovanými rozvodmi tepla sa systém CZT v Plešivci zaradil medzi najmodernejšie na Slovensku. Komplexnou rekonštrukciou prešla aj samotná budova kotolne vrátane komína, na ktorom každoročne hniezdi rodinka bocianov. Sme radi, že aj tento rok k nám prileteli bociany a vďaka kamere nainštalovanej na komíne našej kotolne môžeme znovu pozorovať, ako sa správajú pri výchove svojich mláďat,“ dopĺňa Ľuboš Kertész.


Kompletná výmena rozvodov tepla a rekonštrukcia budovy kotolne a komína s bocianím hniezdom v Plešivci
 
Veolia zvýšila kvalitu dodávky tepla aj domácnostiam v Hanušovciach nad Topľou

V novembri 2019 spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ukončila inštaláciu siedmich domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) na uliciach Budovateľská a Štúrova. Projekt je súčasťou dlhodobého plánu technického rozvoja mesta Hanušovce nad Topľou. Tento plán bol podmienkou predĺženia nájomnej zmluvy na prenájom tepelného hospodárstva, uzatvorenej s mestom Hanušovce nad Topľou. Vo vykurovacej sezóne 2019/2020 sú už teplo a teplá voda dodávané pre všetkých odberateľov novým moderným spôsobom, keď je teplá voda pripravovaná priamo v každom bytovom dome.

Podľa veľkosti bytového domu a počtu odberateľov teplej vody je v suterénoch vybraných domov nainštalovaná domová odovzdávacia stanica tepla, ktorá je trvale pripojená, monitorovaná a ovládaná cez centrálny dispečing CZT. Snahou spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., bolo popri tejto modernizácii zároveň odstrániť staré nefunkčné a nevyužívané zariadenia, ktoré často prekážali v plnohodnotnom využívaní pivničných priestorov.

„Všetkým obyvateľom sa chceme ešte raz poďakovať za maximálnu ústretovosť a trpezlivosť pri stavebných prácach, ktoré boli nevyhnutné pri inštalácii nových zariadení, a takisto sa chceme poďakovať zástupcom vedenia mesta Hanušovce nad Topľou za súčinnosť pri realizácii tohto projektu, ktorý určite prinesie zvýšený komfort pre všetkých obyvateľov bytových domov,“ hovorí Ľuboš Kertész.
 
Výroba tepla v Prakovciach spĺňa prísne požiadavky vysokoúčinného CZT
 
Množstvo významných aktivít bolo vlani zrealizovaných aj v obci Prakovce. S cieľom zabezpečiť vyšší podiel kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) prebehla generálna oprava kogeneračnej jednotky a zároveň bolo v kotolni nainštalované nové tepelné čerpadlo. Pre zvýšenie účinnosti a zefektívnenie prevádzky bola vybudovaná aj nová plynová kotolňa pre budovu Obecného úradu v Prakovciach. Vďaka týmto modernizáciám spĺňa kotolňa v Prakovciach prísne požiadavky pre vysokoúčinné CZT. „Zároveň sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie na kompletnú rekonštrukciu tepelných rozvodov, ktorá je momentálne na schválení,“ uzatvára Ľuboš Kertész.
 
  • Systémy CZT zabezpečujú spoľahlivú, bezpečnú, hospodárnu a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla. Ide o ekologický spôsob vykurovania, ktorý prispieva k ochrane ovzdušia a zdravia obyvateľov v mestách. Na Slovensku systémy CZT zásobujú teplom takmer 1,8 milióna obyvateľov vo viac ako 335 mestách a obciach a pokrývajú viac ako 54 % celkovej potreby tepla na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Vďaka rozvinutej infraštruktúre systémov CZT má Slovensko všetky predpoklady na budovanie a rozvoj inteligentných riešení pre inteligentné mestá. 
  • Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST) predstavuje technológiu dodávky tepla a teplej vody, ktorá zabezpečuje finálnu teplotnú úpravu a dodávku tepelnej energie iba pre odberateľov v rámci konkrétneho bytového domu. Vyznačuje sa dlhou životnosťou, bezhlučnou prevádzkou a vysokou spoľahlivosťou prevádzky. Zariadenie je bezobslužné, diaľkovo ovládané a monitorované prevádzkovateľom z centrálneho dispečingu.
  • Za posledné dva roky skupina Veolia Energia Slovensko zmodernizovala viac ako 6 000 metrov tepelných rozvodov v mestách, kde prevádzkuje systémy CZT. Najvýznamnejšie rekonštrukčné práce prebehli v Žiari nad Hronom, v Lučenci,  v Plešivci, v Medzeve, v Slavošovciach, v Hanušovciach nad Topľou, v Kráľovskom Chlmci a v Bratislave. Celkové investície na modernizáciu presiahli sumu 3 milióny eur. Rekonštrukcie boli spolufinancované dotáciami Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratných finančných príspevkov vo výške viac ako 75 % z oprávnených nákladov.
  • Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., prevádzkuje systémy CZT a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100 % vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Viac ako 25 rokov sa stará o výrobu, distribúciu a dodávky tepla a teplej vody pre takmer 100-tisíc domácností v 25 mestách a obciach.
 
Dátum