Zmodernizovali sme rozvody tepla v Medzeve a v Slavošovciach

V októbri 2018 spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., úspešne ukončila rekonštrukciu tepelných rozvodov v mestách Medzev a Slavošovce, v ktorých prevádzkuje vysoko účinné centralizované zásobovanie teplom. Prípravné práce  na tieto rekonštrukcie boli spustené v marci 2018, realizácia stavebnej časti sa začala v júni 2018 a posledné terénne úpravy spojené s výsadbou stromov a zelene sa skončia v marci 2019. Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku.
 
„V Slavošovciach sme v rámci tejto rekonštrukcie vymenili rozvody ústredného kúrenia a teplej vody v celkovej dĺžke 1 115 metrov. Okrem vonkajších ležatých rozvodov boli vymenené aj rozvody centrálneho zásobovania teplom v bytových domoch. Celková výška investície v Slavošovciach je  takmer 610 000 eur s DPH,“ spresňuje Ľuboš Kertész, konateľ spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

V Medzeve  sa zrealizovala aj kompletná výmena všetkých rozvodov ÚK a TÚV v celkovej dĺžke 1 420 metrov. Z toho 780 metrov tvorila líniová časť rozvodov a 640 metrov tvoria prípojky k odberným miestam. Pôvodnú trasu rozvodov, ktorá viedla ešte cez starú, dnes už nevyužívanú kotolňu, sa podarilo skrátiť takmer o 150 metrov. Celková výška investície v Medzeve je  takmer 845 000 eur s DPH.

Rozvody ÚK sú z oceľového potrubia s vyššou izolačnou triedou s izoláciou z polyuretánovej peny a s vonkajším polyetylénovým plášťom. Rozvody TÚV sú zo sieťovaného polyetylénu s polyuretánovou izoláciou a s plastovým vonkajším plášťom.

„Realizáciou týchto projektov  sa zvýšila účinnosť rozvodov tepla zatiaľ na 94 % a  vznikla úspora primárneho paliva o takmer 10 %. Súčasne bola prepočítaná hydraulika celej sústavy (výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčným meničom), a preto očakávame ďalšie úspory vo forme zníženia spotreby elektrickej energie. Najdôležitejším ukazovateľom je však lepšia a bezporuchová dodávka tepla a predovšetkým teplej vody, o čom nás už presvedčili prvé reakcie odberateľov.

V roku 2019 nás ešte čaká kompletná výmena rozvodov v obci Plešivec, ktorú z kapacitných dôvodov nebolo možné zrealizovať v tomto roku. Predpokladaná výška investície je takmer 380 000 eur s DPH,“ uzatvára Ľuboš Kertész. 

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., je významný dodávateľ tepla pre domácnosti v Medzeve a v Slavošovciach. Od roku 2006  prevádzkuje systémy centralizovaného zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré vo viacerých malých mestách v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100 % vlastníctve materskej spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá na Slovensku pôsobí 25 rokov. Modernizácia rozvodov tepla zabezpečí domácnostiam bezporuchovú dodávku tepla a teplej vody.


Symbolický krst nových rozvodov teplou vodou  primátorkou mesta Medzev Valériou Flachbartovou a Ľubošom Kertészom zo spoločnosti Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
 

Dátum: 
utorok, 4 december, 2018