Veolia Energia zmodernizuje rozvody tepla v Prakovciach

  
 

Tepelné rozvody v Prakovciach prejdú v nasledujúcich rokoch významnou modernizáciou. Projekt s názvom „Rekonštrukcia teplovodov z centrálnej kotolne, Prakovce“ zabezpečí spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., ktorá je hlavným dodávateľom tepla pre prakovské domácnosti. Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 391 213,88 eur. Projekt sa bude realizovať od apríla 2021 do septembra 2022.

 

Hlavným cieľom projektu bude rekonštrukcia sekundárnych rozvodov v rámci účinného centrálneho systému zásobovania teplom v obci Prakovce. Podstatná časť modernizácie tepelných rozvodov bude naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené len v minimálnej miere.
 
V rámci modernizácie bude naplánovaná predovšetkým výmena existujúcich vonkajších teplovodných rozvodov ÚK a TÚV v existujúcich trasách  s využitím predizolovaných potrubných systémov. Zároveň budú nainštalované nové meracie a regulačné zariadenia potrebné na hydraulické vyregulovanie a optimalizáciu distribúcie energie.
 
 Komplexná rekonštrukcia rozvodov zabezpečí zníženie strát tepla o 186,9 MWh/rok, zvýšenie účinnosti distribúcie tepla o 5,4 % a úsporu primárnych energetických zdrojov o 191,4 MWh. Všetky tieto opatrenia súčasne prispejú k vyššiemu tepelnému komfortu koncových odberateľov.
 
Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.  je hlavným dodávateľom tepla pre domácnosti v Prakove. Od roku 2006 spoločnosť prevádzkuje systémy centrálneho  zásobovania a tepelnotechnické zariadenia v Košiciach a pre viaceré malé mestá v regióne východného Slovenska.  Spoločnosť je v 100%-nom vlastníctve Veolia Energia Slovensko, a. s., ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1992.
Dátum: 
pondelok, 3 august, 2020