Novinky

20. 09. 2022
Veolia vás pozýva na Deň otvorených dverí v kotolni Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s., ako stabilný partner mestskej časti Dúbravka, už tradične organizuje počas Dúbravských hodov podujatie Deň otvorených dverí v kotolni. Počas soboty 24.…
21. 06. 2022
Veolia pozýva na Deň otvorených dverí v kotolni Spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a. s. pozýva všetkých Petržalčanov a širokú verejnosť z iných mestských častí hlavného mesta na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 25.…
21. 06. 2022
Veolia Energia Slovensko a Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. získali s platnosťou od 23. júna 2021 certifikát ISO 37001- systém manažérstva proti korupcii. Obidve spoločnosti tým potvrdili  dlhodobý záujem  a záväzok…
26. 05. 2022
Pre našich zákazníkov sme pohodlným a bezpečným riešením vykurovania aj v čase energetickej krízy. Pokúsime sa stručne zhrnúť, čo vám ponúkame a akú výhodu poskytujú naše sústavy centralného zásobovania teplom (CZT).   Komfort a pohodlie na…
02. 05. 2022
Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K prerušeniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi…
24. 01. 2022
Zamestnanci spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., spolu s Nadáciou Veolia Slovensko sa už po tretí raz rozhodli zorganizovať Stromček prianí a tentoraz potešiť darčekmi seniorov z Domu tretieho veku, zariadenia pre seniorov,…
22. 11. 2021
Pri príležitosti 15. výročia svojho založenia Nadácia Veolia Slovensko pripravila program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, pre neziskové organizácie, športové kluby či školské zariadenia z bratislavskej mestskej časti Petržalka. Do…
02. 07. 2021
KOMUNITNÉ GRANTY Pri príležitosti osláv 15 rokov od svojho vzniku zriadila Nadácia Veolia Slovensko program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia. Svoje zaujímavé projekty budú môcť…
29. 06. 2021
Aj napriek ustupujúcej pandémii nás koronavírus núti neprestajne byť v strehu a chrániť predovšetkým tých najmenších a najzraniteľnejších. Jeden zo spôsobov zvýšenia ochrany detí v  školách sú napríklad účinné germicídne žiariče. A…
14. 06. 2021
V rámci modernizácie systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) začala spoločnosť Veolia Energia Lučenec, a. s., v roku 2018 realizovať výmenu tepelných rozvodov na lučeneckom sídlisku Rúbanisko III. Výmena rozvodov tepla zabezpečí…
14. 06. 2021
Obyvatelia Brezna pociťujú v poslednom období nedostatok nových možností bývania. Preto volajú po mestských nájomných bytoch, určených na priamy predaj či po cenovo dostupnom bývaní, hlavne pre mladé rodiny. Situácia by sa mala v …
08. 03. 2021
Veolia sa ako exkluzívny správca postará o 792 bytov prvej dokončenej časti rezidenčného projektu SKY PARK Residence v Bratislave. Rovnako tak prevezme zodpovednosť za priľahlý park  s rozlohou viac ako 35.000m2. V praxi to…