Prerušenie vykurovacej sezóny 2021/2022

Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K prerušeniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

Vykurovanie je opäť obnovené ak nastane opačná situácia, teda vonkajšia priemerná denná teplota  klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. 

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Od 29.04.2022 - prerušená dodávka tepla do ÚK v lokalite Kráľovský Chlmec
Od 02.05.2022 - 
prerušená dodávka tepla do ÚK v lokalite Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice, Piešťany, Vrbové
Od 03.05.2022 - 
prerušená dodávka tepla do ÚK v lokalite Lučenec, Senec, Vráble
Od 09.05.2022 - prerušená dodávka tepla do ÚK v lokalite Žiar nad Hronom
Od 10.05.2022 - prerušená dodávka tepla do ÚK v lokalite Brezno

 

Dátum