Termoinfo 1/2016

Termoinfo 1/2016

1. Preplatky za kúrenie aj v tomto roku.
2. Pol milióna eur školám v Poprade.
3. Ochrana zdravia prioritou.
4. Nadácia Veolia Slovensko má 10 rokov.

Termoinfo 1/2016
Ročník: 
Typ publikácie: