Termoinfo

Termoinfo 4/2015

1. Nadácia Dalkia Slovensko zmenila meno. Po novom pomáha pod názvom Nadácia Veolia Slovensko.
2. Najvýznamnejšie investície v skupine Veolia Energia v roku 2015.
3. Spoločne je to bez starostí.
4. Veolia bojuje proti klimatickým zmenám.

Stránky