Energie okolo nás (2012/2013)

V školskom roku 2012/2013 sme pre žiakov základných škôl na celom Slovensku pripravili už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom ENERGIE OKOLO NÁS.
 

Video

Úlohou žiakov bolo:

  • vybrať jeden alebo viacero druhov obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by sa dali využiť v ich meste alebo v jeho okolí
  • napísať text, v ktorom žiaci vysvetlia svoj výber a navrhnú, ako a kde by sa dal vybraný obnoviteľný zdroj v meste využiť a aké výhody by priniesol
  • ilustrovať projekt využitia obnoviteľného zdroja energie v ich meste, prípadne v jeho okolí. Výber formy je ponechaný na slobodné rozhodnutie žiakov (kresba, koláž, 3D atď.)

 

Pedagogické materiály:

(tieto materiály sú chránené autorským právom)

Zošit pre učiteľa
Pracovné listy pre žiaka
Cvičný zošit pre žiaka
Plagát MOJE EKOGESTÁ
Vedomostný kvíz o zdrojoch energie