Energie okolo nás (2012/2013)

V školskom roku 2012/2013 sme pre žiakov základných škôl na celom Slovensku pripravili už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom ENERGIE OKOLO NÁS.
 

Video

Ekologická stopa 2012/2013
6 minútový film popisuje ekologickú stopu a 4 základné aspekty, ktoré je potrebné sledovať. V školskom roku 2012/2013 spoločnosť Veolia Energia pripravila pre žiakov základných škôl na celom Slovensku už 8. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom Energie okolo nás.

Úlohou žiakov bolo:

  • vybrať jeden alebo viacero druhov obnoviteľných zdrojov energie, ktoré by sa dali využiť v ich meste alebo v jeho okolí
  • napísať text, v ktorom žiaci vysvetlia svoj výber a navrhnú, ako a kde by sa dal vybraný obnoviteľný zdroj v meste využiť a aké výhody by priniesol
  • ilustrovať projekt využitia obnoviteľného zdroja energie v ich meste, prípadne v jeho okolí. Výber formy je ponechaný na slobodné rozhodnutie žiakov (kresba, koláž, 3D atď.)

 

Pedagogické materiály:

(tieto materiály sú chránené autorským právom)

Zošit pre učiteľa
Pracovné listy pre žiaka
Cvičný zošit pre žiaka
Plagát MOJE EKOGESTÁ
Vedomostný kvíz o zdrojoch energie