Vykurovanie 2023/2024

Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K spusteniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať nárast vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Rýchlosť nábehu vykurovania závisí od rozsahu sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT). Na samotnú rýchlosť vykúrenia jednotlivých objektov či bytov výrazne vplýva aj vyregulovanie rozvodov v bytovom dome. Ak systém rozvodov nie je správne vyregulovaný, niektoré byty v tom istom paneláku majú radiátory horúce, iné, naopak, letné. Túto činnosť zabezpečuje správca bytového domu. Ďalší faktor, ktorý vplýva na rýchlosť vykúrenia, je orientácia bytového domu. Južné byty sa vykurujú rýchlejšie ako tie, ktoré sú orientované na sever, aj napriek tomu, že radiátory majú rovnakú teplotu.

PRERUŠENIE VYKUROVANIA:

Legislatívne podmienky pre prerušenie vykurovania boli splnené podľa Vyhlášky MHSR č. 152/2005 Z. z., §1, bod 3 v nasledujúcich dátumoch a lokalitách:

29. 4. 2024 - Kráľovský Chlmec, Hanušovce nad Topľou, Jelšava

29. 4. 2024 - Bratislava - Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice

29. 4. 2024 - Piešťany

30. 4. 2024 - Košice, Medzev, Štós, Turňa nad Bodvou, Plešivec, Slavošovce

30. 4. 2024 - Lučenec, Žiar nad Hronom

1. 5. 2024 - Prakovce, Dobšiná, Liptovský Hrádok

 

OPÄTOVNÉ SPUSTENIE VYKUROVANIA:

Legislatívne podmienky pre opätovné spustenie vykurovania boli splnené podľa Vyhlášky 152/2005 Z. z., §1, bod 2, písm. a) v nasledujúcich dátumoch a lokalitách:

16. 4. 2024 - Medzev, Slavošovce, Dobšiná, Liptovský Hrádok, Prakovce

17. 4. 2024 - Košice, Štós, Turňa nad Bodvou, Plešivec, Jelšava, Hanušovce nad Topľou, Kráľovský Chlmec

17. 4. 2024 - Bratislava - Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice

17. 4. 2024 - Senec, Vrbové, Piešťany, Vráble

18. 4. 2024 - Lučenec, Žiar nad HronomKontakt (24/7 dispečing)