Vykurovanie 2021/2022

Podmienky pre spustenie vykurovania boli splnené v nasledujúcich dátumoch a lokalitách:

od 19.9.2021 - Prakovce, Štós

 
od 20.9.2021 - Dobšiná, Slavošovce, Jelšava, Košice
                      -  Brezno a Podbrezová
 
od 21.9.2021 - Plešivec, Hanušovce nad Topľou, Čierna n/T, Medzev, Turňa n/B
 

od 1.10.2021 - Lučenec
 
od 6.10.2021 - Žiar nad Hronom, Vráble, Vrbové, Senec
 
od 8.10.2021 - Bratislava - Petržalka, Dúbravka, Podunajské Biskupice a Piešťany
                

 --
Vykurovacia sezóna sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. K spusteniu vykurovania dochádza, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede počasia nemožno očakávať nárast vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu.

Vyššie uvedené podmienky stanovuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

Rýchlosť nábehu vykurovania zavisí od rozsahu sústavy centrálneho zásobovania teplom (CZT). Na samotnú rýchlosť vykúrenia jednotlivých objektov či bytov výrazne vplýva aj vyregulovanie rozvodov v bytovom dome. Ak systém rozvodov nie je správne vyregulovaný, niektoré byty v tom istom paneláku majú radiátory horúce, iné, naopak, letné. Túto činnosť zabezpečuje správca bytového domu. Ďalší faktor, ktorý vplýva na rýchlosť vykúrenia, je orientácia bytového domu. Južné byty sa vykurujú rýchlejšie ako tie, ktoré sú orientované na sever, aj napriek tomu, že radiátory majú rovnakú teplotu.

Kontakt (24/7 dispečing)