Tajný život v mestách objaví 100 slovenských a českých škôl

Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest už čoskoro odštartuje medzinárodný projekt Tajný život mesta. Od januára 2017 sa žiaci a učitelia v tomto projekte stanú bádateľmi a spoločnými silami budú objavovať divo rastúce rastlinné druhy vo svojom okolí.

Vďaka výbornému ohlasu zo strany zástupcov škôl, žiakov a ich rodičov sa skupina Veolia Slovensko rozhodla pokračovať v iniciatíve školských projektov a ako generálny partner pripravuje pre základné a stredné školy nový dvojročný školský projekt s názvom Tajný život mesta. Realizuje sa na území Českej a Slovenskej republiky v spolupráci s centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica a s českou organizáciou Tereza.
Cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti so zámerom vyzdvihnúť biodiverzitu v mestách prostredníctvom žiakov základných a stredných škôl, pretože biodiverzita je dôležitým prvkom udržateľnosti a rozvoja miest.
„Očakávame, že projekt podporí prirodzenú zvedavosť detí, vytiahne ich do prírody a tak budú môcť spoznať novú, neprebádanú časť svojho mesta či obce. Dostanú priestor aj na zapojenie svojej fantázie a originality pri prezentovaní svojich nových poznatkov verejnosti formou informačnej kampane,“ približuje Ivana Poláčková, koordinátorka projektu.
Projekt Tajný život mesta je realizovaný vďaka finančnej podpore skupiny Veolia. „Výchova a vzdelávanie sú pre nás dôležité a stále hľadáme nové spôsoby ako žiakom a študentom priblížiť tému ochrany a podpory biodiverzity a zvýšiť ich záujem o svet okolo seba,“ dodáva Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie skupiny Veolia na Slovensku.