Zamestnanci Veolie prispeli na germicídne žiariče pre materské školy

Aj napriek ustupujúcej pandémii nás koronavírus núti neprestajne byť v strehu a chrániť predovšetkým tých najmenších a najzraniteľnejších. Jeden zo spôsobov zvýšenia ochrany detí v  školách sú napríklad účinné germicídne žiariče. A práve tie sa s podporou Nadácie Veolia Slovensko a s prispením zamestnancov skupiny Veolia podarilo kúpiť pre vybrané materské školy v Bratislave-Petržalke, v Leviciach, v Žiari nad Hronom a základnú školu v Košiciach.
 


„Po znovuotvorení našej materskej školy po pandemickej karanténe nás všetkých veľmi potešil dar od Nadácie Veolia Slovensko a zamestnancov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., konkrétne prenosný germicídny  žiarič. Prístroj svojou technológiou ultrafialového žiarenia likviduje vírusy,  baktérie, roztoče a plesne vo vzduchu i na povrchoch. Veríme, že vďaka nemu vytvoríme bezpečné prostredie pre deti i pre zamestnancov. V mene zamestnancov, detí a ich rodičov vyjadrujeme poďakovanie spoločnosti za v tejto dobe veľmi prospešný dar,“ povedala pani Soňa Hanzalová, riaditeľka Materskej školy, Bulíkova 25 v Petržalke.

„Dar od Nadácie Veolia Slovensko a zamestnancov spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s., v podobe prenosného germicídneho  žiariča nás veľmi potešil a s vďakou sme ho prijali. Prístroj patrí k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky čím zabezpečíme ideálne a zdravé prostredie pre naše deti a zamestnancov škôlky,“ povedala pani Izabela Csordásová, riaditeľky Materskej školy, Dopravná ulica 30 v Leviciach.
Germicídnym žiaričom sme obdarovali aj Materskú školu Slniečko v Žiari nad Hronom.

Naša materská škola podporuje u detí fyzické a duševné zdravie a zdravý životný štýl. Každodenným cvičením a pobytom v prírode sa snažíme posilňovať ich imunitu. Veľmi  nás potešila možnosť zlepšiť zdravie našich detí a s vďakou sme uvítali dar od zamestnancov spoločnosti Veolia a Nadácie Veolia Slovensko  – germicídny žiarič, ktorý prispieva k zdravšiemu prostrediu v materskej škole,“ vyjadrila sa pani Andrea Sliacka, zástupkyňa riaditeľky Materskej školy Slniečko v Žiari nad Hronom.
V Košiciach umiestnili germicídny žiarič do vstupného priestoru školy.

 „Základná škola Tomášikova 31 v Košiciach ďakuje zamestnancom spoločnosti Veolia za sponzorský dar v podobe germicídneho žiariča. V dnešných časoch, keď neraz čelíme rôznym bakteriálnym a vírusovým nástrahám vo vzduchu, proti, ktorým je rozumné sa preventívne chrániť a pre ktoré treba zabezpečiť čistotu ovzdušia v priestoroch, kde sa denne zdržiavajú zamestnanci a žiaci našej školy, sa daný žiarič využije v maximálnej miere. Umiestnili sme ho do vstupného priestoru školy,“ uviedla riaditeľka základnej školy pani Renáta Obšatníková.

Dôležitosť ochrany zdravia si uvedomuje aj generálny riaditeľ spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., a predseda správnej rady Nadácie Veolia Slovensko Peter Dobrý: „V súčasnej situácii je pre nás nesmierne dôležité prispievať k ochrane zdravia obyvateľov, predovšetkým našich detí, ktoré sa konečne dočkali a opäť môžu chodiť do škôl a škôlok. Verím, že germicídne žiariče, ktoré sme škôlkam a škole darovali, pomôžu v boji proti ochoreniu Covid-19, ale aj predchádzaniu chorobnosti a zaistí bezpečné prostredie deťom aj zamestnancom.“

Je to už 15 rokov, odkedy Nadácia Veolia Slovensko podporila prvý projekt a podala pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú najviac. V  rokoch 2006 až 2020 prispela na realizáciu 386 projektov sumou viac ako 744-tisíc eur v rámci celého Slovenska. 
 
 
 
 
Dátum