Využite Komunitné granty Nadácie Veolia Slovensko na svoj projekt v Petržalke

KOMUNITNÉ GRANTY


Pri príležitosti osláv 15 rokov od svojho vzniku zriadila Nadácia Veolia Slovensko program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

Svoje zaujímavé projekty budú môcť v prvom kole predložiť jednotlivci alebo organizácie z Petržalky, mestskej časti Bratislavy, kam teplo a teplú vodu dodáva spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.

Grantová schéma na prijímanie žiadostí je otvorená od 1. júla 2021 do 30. septembra 2021.

Predkladané projekty by sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže. V prvom kole získajú podporu tri vybrané projekty.  Dva vyberie správna rada nadácie a jeden podporený projekt vzíde z hlasovania verejnosti na facebookovej stránke spoločnosti Veolia. S realizáciou víťazných projektov pomôžu aj zamestnanci Veolie.
 

PODMIENKY

Na účasť v grantovej schéme je potrebné vyplniť žiadosť s potrebnými údajmi súčasťou, ktorej je aj priestor na uvedenie základných informácií o projekte, na ktorý podporu žiadate. Vyplnenú žiadosť zašlite elektronicky na e-mailovú adresu: nadacia@veoliaenergia.sk.

Podmienkou akceptácie grantovej žiadosti je trvalý pobyt žiadateľa – fyzickej osoby v mestskej časti Petržalka / sídlo organizácie v Bratislave a lokalizácia projektu v tejto mestskej časti. Minimálny vek žiadateľa – fyzickej osoby je 18 rokov.

Zámerom Nadácie Veolia Slovensko je postupne sprístupniť program Komunitné granty aj do ďalších regiónov Slovenska.     

Tešíme sa na vaše projekty.

 


 

Dátum