V Brezne pripojíme nové bytové domy na existujúci systém centrálneho zásobovania teplom

Obyvatelia Brezna pociťujú v poslednom období nedostatok nových možností bývania. Preto volajú po mestských nájomných bytoch, určených na priamy predaj či po cenovo dostupnom bývaní, hlavne pre mladé rodiny. Situácia by sa mala v najbližšom období zmeniť, nakoľko je v súčasnosti rozpracovaných niekoľko projektov, ktoré zabezpečia dostatok nájomného bývania a novostavieb na priamy predaj do súkromného vlastníctva. Plánovaná výstavba bude zásobovaná teplom a teplou vodou z existujúceho systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) prevádzkovaného spoločnosťou Veolia Energia Brezno, a.s. 

Podľa dostupných informácií by sa mala v tomto roku začať výstavba 96 bytových jednotiek vo vlastníctve mesta na sídlisku Mazorníkovo, na ulici Ladislava Novomestského by to malo byť ďalších 52 nových bytov a areál bývalých kasární v projekte Kanón Brezno by sa mál rozrásť o takmer 100 bytov určených na súkromné bývanie.

„Tieto byty by mali samozrejme spĺňať prísne a moderné požiadavky budúcich obyvateľov. Preto s radosťou konštatujeme, že nové objekty spotreby tepla, budú napojené na  existujúce rozvody CZT, ktoré sa nachádzajú v ich blízkosti.

Zvýšená dodávka tepla a teplej vody pre nových odberateľov nám umožní lepšie využite technológie a kapacity kotolní, ktorých výkon je dostatočný na zabezpečenie potrebného komfortu. Pripojenie plánovaných bytových domov na existujúci systém CZT jednoznačne prispeje k rozvoju teplárenskej sústavy a pozitívny vplyv bude mať aj na celkovú stabilizáciu ceny tepla a samozrejme na kvalitu ovzdušia v meste,“ uzatvára Jaromír Žák, manažér CZT v spoločnosti Veolia Energia Brezno, a.s.

Dátum