Týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo Veolii

S každoročnou pravidelnosťou pripravujeme informačnú kampaň a aktivity určené zamestnancov skupiny Veolia Energia Slovensko. Kampaň reflektuje neustálu snahu o zvyšovanie bezpečnosti a skvalitňovanie ochrany zdravia pri práci. Tento rok sa zameriavame na zásady bezpečnej práce pri vybraných rizikových činnostiach ako práca s elektrickými zariadeniami, bezpečné zaistenie zariadení, čistenie vysokým tlakom vody, zdvíhacie zariadenia, ale aj práce vo výškach.


 

Dátum: 
pondelok, 21 august, 2017