Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu

Skupina Veolia Energia Slovensko prijala preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Hlavným cieľom je zabezpečiť spoľahlivé poskytovanie služieb v oblasti dodávky tepla a teplej vody a ochrániť zdravie zamestnancov aj počas aktuálneho mimoriadneho režimu.

Medzi prijaté preventívne opatrenia patrí:

  • meranie telesnej teploty zamestnancov,
  • vytvorenie záložných pracovných tímov,
  • poskytnutie ochranných pracovných prostriedkov a rúšok nad rámec bežne poskytovaného štandardu,
  • inštalácia germicídnych žiaričov do frekventovaných miestností,
  • práca z domu,
  • obmedzenie vstupu externých osôb na strategické pracoviská,
  • nadštandardná a pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov.

Aj vďaka týmto opatreniam je zabezpečená maximálna možná ochrana zamestnancov dispečingu, prevádzky a údržby, ktorí sa denne starajú o zabezpečenie neprerušovanej dodávky tepla a teplej vody.

„Uvedomujeme si, že bezproblémové poskytovanie služieb závisí predovšetkým od zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov. Tam, kde je to možné, sme zaviedli prácu z domu a zmenili organizáciu tímov na prevádzkach. Zamestnancov, ktorí odstraňujú technické poruchy na tepelných zariadeniach a rozvodoch, sme vybavili potrebnými ochrannými pomôckami. Dodávky tepelnej a elektrickej energie nie sú ohrozené. Aktuálne máme dve základné priority. Prvou je ochrániť zdravie všetkých zamestnancov a udržať bezpečné pracoviská. Druhou dôležitou prioritou je zabezpečiť plynulé poskytovanie našich služieb pre všetkých zákazníkov, ktorí ich potrebujú", dopĺňa Peter Dobrý, generálny riaditeľ skupiny Veolia Energia Slovensko.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať odbor starostlivosti o zákazníkov zaslaním emailu na  klient@veoliaenergia.sk.


Zamestnanci dispečingu


Zamestnanec prevádzky
 

Dátum: 
utorok, 14 apríl, 2020
Váha: 
20
Váha: 
20