Prevádzkujeme kotolne v novej rezidenčnej štvrti Bory Home v Bratislave


Na základe dlhoročných dobrých skúseností s odbornosťou a flexibilitou tímu energetických a technických služieb sa spoločnosť Penta Real Estate rozhodla vo výberovom konaní pre Veoliu Energiu Slovensko ako svojho prevádzkovateľa prvých deviatich bytových domov v novej mestskej časti Lamač.

Veolia sa zaviazala zabezpečiť kvalifikovanú obsluhu, zabezpečenie povinných činností a preventívnej údržby, nepretržitého dispečingu a vykonanie prípadných opráv. Tím Veolie bude počas platnosti zmluvy dbať aj o energetickú efektívnosť vykurovacej sústavy vrátane solárnych panelov, radiť ako zvyšovať energetickú efektívnosť a  flexibilne poskytovať služby správcovi tak, aby vlastníci budov mali zabezpečený svoj tepelný štandard a zariadenie bolo prevádzkované optimálne, bezpečne a čo najdlhšie spoľahlivo slúžilo svojmu účelu.

Dátum: 
streda, 20 marec, 2019