Počet projektov energetických služieb v roku 2018 vzrástol

Dopyt po zlepšení energetickej hospodárnosti školských budov každoročne narastá.  V roku 2018 sa nášmu tímu technických a energetických služieb podarilo rozšíriť služby energetického manažmentu na ďalších 6 škôl v Bratislave.  Energetické služby v zmysle zákona o energetickej efektívnosti Veolia poskytuje ako podporné energetické služby (PES). Naša práca bola v roku 2018 ocenená prvým miestom v súťaži EFEKTIA o najlepší projekt energetickej efektívnosti pre verejný sektor.
 
Koncept energetického manažmentu bol pre petržalské školy individuálne navrhnutý na základe výsledkov merania priebežných teplôt v priestoroch školy a technicko-prevádzkového auditu. Tím odborníkov na techniku prostredia budov následne navrhol a inštaloval technické zariadenia do budov škôl potrebné na permanentný energetický manažment. Dispečerské pracovisko prevzalo nepretržitú kontrolu nad spotrebou energie podľa dohody s vedením školy tak, aby bol dodržaný dohodnutý tepelný štandard v budove. Očakávame úspory spotrebovanej energie vo výške 10-15% ročne voči referenčnému roku. 

Dátum: 
štvrtok, 10 január, 2019