Modernizujeme rozvody tepla v Žiari nad Hronom

Aktualizované 14.06.2019
 
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. tento rok pristúpila k rozsiahlej modernizácii rozvodov tepla v Žiari nad Hronom. Mimo vykurovacej sezóny sa  postupne vymení 2 500 metrov rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) vrátane prípojok do odberných miest.
 
Počas prvého júnového týždňa bola spustená rekonštrukcia hlavného napájacieho potrubia na ulici Cyrila a Metoda, s ktorou súviselo najdlhšie prerušenie dodávok tepla v Žiari nad Hronom za posledné roky. Nakoľko bolo menené potrubie dimenzie DN 400 a bola zachovaná pôvodná trasa, technologicky nebolo možné túto výmenu zabezpečiť bez obmedzenia dodávok tepla a čiastočného zníženia komfortu obyvateľov. 
 
„Dnes (piatok 14.6.2019) môžeme skonštatovať, že práce na výmene potrubia boli ukončené a postupne je obnovovaná dodávka teplej vody pre všetkých odberateľoch v meste. Sme radi, že sa nám dodávky podarilo obnoviť s viac ako týždňovým predstihom aj vďaka úsiliu a nasadeniu všetkých zainteresovaných. Samotné terénne úpravy okolia budú prebiehať aj naďalej, najväčšou prioritou bolo pre nás obnovenie dodávok teplej vody. Zároveň by sme radi upozornili odberateľov tepla, ktorých sa priamo dotkla odstávka, že je potrebné si znova pootvárať uzávery teplej vody na vstupe do bytov zo spoločných stúpačiek. Aktuálne sa pokračuje s výmenami  potrubí v iných lokalitách, tu už ale nie sú plánované odstávky tepla. Pevne veríme, že tak ako sa nám podarilo zvládnuť výmenu hlavného napájača v predstihu, tak aj ostatné prepoje a terénne úpravy budú ukončené skôr “, upresňuje Jarmila Sklenková,  manažérka CZT zo spoločnosti Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 
 
--
Aktualizované 10.06.2019
 
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. spustila modernizáciu rozvodov tepla v Žiari nad Hronom. V rámci nej sa vymení až 2 500 metrov rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) vrátane prípojok do odberných miest. Touto rekonštrukciou sa dokončí celková obnova rozvodov v meste.
 
Počas prvého júnového týždňa bola spustená rekonštrukcia hlavného napájacieho potrubia na ulici Cyrila a Metoda. V pondelok (3.6.2019) bola v skorých ranných hodinách kompletne vypustená voda z rozvodu v danej lokalite a začalo sa s demontážou starého a poškodeného potrubia. To bol dôvod, prečo v rámci riadne ohlásenej odstávky nebolo možné zabezpečiť dodávky tepla potrebného na ohrev vody. Následne sa hneď začalo s montážou nového potrubia, vrátane veľkého uzlového bodu v križovatke ulíc Cyrila a Metoda a ulici Dukelských hrdinov. 
 
„Už počas prvého plánovaného týždňa odstávky môžeme skonštatovať, že rekonštrukčné práce prebiehajú oproti plánu rýchlejšie. Je to aj vďaka zapojeniu väčšieho počtu pracovníkov. Pokiaľ priebeh prác výrazne neovplyvní počasie, dodávka tepla na prípravu teplej vody bude obnovená v skoršom termíne ako sme pôvodne avizovali. Termín spustenia bude dodatočne upresnený. Vďaka tejto modernizácie budeme môcť pre obyvateľov zabezpečovať bezproblémové a plynulé dodávky tepla a už nebudú hroziť havárie a s nimi spojené odstávky Zároveň sa znížia tepelné straty, nakoľko sa pôvodné potrubie vymení za predizolované s menšími optimálnejšími dimenziami“, dopĺňa Jarmila Sklenková, manažérka CZT zo spoločnosti Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.
 
Prioritou v tejto chvíli je spustenie hlavného napájača a obnovenie dodávok tepla, pričom súbežne prebiehajú práce aj v iných lokalitách, kde sa robia terénne úpravy, kladú sa nové rozvody, respektíve dochádza k prepájaniu bytových domov na rekonštruované rozvody. Predpokladá sa, že celá investičná akcia bude ukončená na prelome mesiacov september – október, pričom v poslednej fáze pôjde len o terénne úpravy. 
 
 
--

Aktualizované 15.05.2019

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. v zmysle zákona č .657/2004 Z. z.,§ 26, oznamuje svojim odberateľom tepla zo systému centralizovaného zásobovania teplom na území mesta Žiar nad Hronom, že z dôvodu plánovaných rekonštrukčných prác na primárnom teplovodnom potrubí, bude v dňoch od 3.6.2019 do 21.6.2019 prerušená dodávka tepla na prípravu teplej vody. 

Odstávka sa dotkne odberateľov tepla na týchto uliciach:
Alexandra Dubčeka 1 – 31, 2 - 18
Andreja Kmeťa
Andreja Štefanku
Cyrila a Metoda
Doktora Janského 1-13
Dukelských hrdinov
Hollého
Hutníkov
Hviezdoslavova
Chrásteka 27
Janka Kráľa
Jána Kollára
Jiráskova 1-13, 2-4
Komenského
Martina Benku
Námestie Matice slovenskej 1- 21, 2- 8, 2820
Pod Donátom
SNP 89-123,108
Štefana Moysesa 1 – 47, 6 - 74
Štúrova

Skupina Veolia Energia ďakuje za porozumenie.

 
--
Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. sa začiatkom apríla pustila do najväčšej investičnej akcie za posledné roky. V priebehu nasledujúcich mesiacov vymení celkovo až 2 500 metrov rozvodov systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) vrátane prípojok do odberných miest. Práce by mali byť ukončené do 31. 10. 2019 a celkom by sa malo preinvestovať takmer 1,2 milióna eur. Investícia bude spolufinancovaná Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia formou nenávratného finančného príspevku schváleného vo výške 878 107,98 eur.

Od apríla do októbra 2019 bude postupne zmodernizovaná veľká časť CZT na území mesta. Rekonštrukciou sa dokončí obnova rozvodov, ktorá zvýši ich účinnosť a zníži straty. Keďže na rekonštrukciu sa v prevažnej miere využijú finančné prostriedky alokované z eurofondov, pričom takéto investície sa nezarátavajú do celkovej ceny tepla, vplyv na cenu bude minimálny. Rozsiahla rekonštrukcia sa dotkne aj obyvateľov mesta, a to v obmedzení pohybu pri samotných prácach v miestach pokládky nových potrubí či v krátkodobom obmedzení dodávok teplej vody a pri prepájaní. 

Rekonštrukčné práce sa dotknú nasledujúcich území:
1. okruh Centrum ulice 1 – zasiahnuté územie: ul. Andreja Kmeťa, ul. Hviezdoslavova, ul. Štefana Moyzesa a okolie
2. napájač – zasiahnuté územie: ul. Cyrila a Metoda, križovatka ul. Cyrila a Metoda a ul. Štefana Moyzesa
3. okruh VS 100 – zasiahnuté územie: MSK, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, ul. M. Chrásteka
4. okruh DÚ – zasiahnuté územie: ul. SNP, Záhradná, ul. Štúrova, ul. Pod Donátom a okolie
5. okruh VS 70 – zasiahnuté územie: ul. Dr. Janského, vnútroblok ul. Sládkovičova 16 – 30, ul. M. Chrásteka a okolie
6. okruh VS 78 – zasiahnuté územie: DD a DSS na ul. SNP, ul. Jilemnického, ZŠ Jilemnického a jej okolie a časť ul. SNP.
 
„Našou snahou bude minimalizovať dosah na komfort obyvateľov mesta, no pri takýchto stavebných prácach to nie je úplne možné. V prípade, že si stavba vyžiada obmedzenie dodávok teplej vody, budeme o tom našich odberateľov včas informovať. Aj touto formou sa im vopred ospravedlňujeme za vzniknutý diskomfort. Pevne veríme, že po tejto rozsiahlej investícii nedôjde k ďalším rozkopávkam v meste a financie investujeme do modernizácie domových odovzdávacích staníc tepla inštalovaných v bytových domoch. Našou snahou vždy je a aj ďalej bude vychádzať obyvateľom mesta v ústrety a dodávať teplo komfortne, bezpečne a spoľahlivo,“ dopĺňa Jarmila Sklenková, manažérka CZT zo spoločnosti Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. je významným dodávateľom tepla v Žiari nad Hronom. V súčasnosti na území mesta vlastní a spravuje približne 16 km rozvodov tepla a 235 domových odovzdávacích staníc tepla (DOST). Spoločnosť je 100 % dcérskou spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s., a v meste Žiar nad Hronom začala pôsobiť od septembra 2008 pod názvom Dalkia. V roku 2015 sa premenovala a svoju činnosť vykonáva pod skupinou Veolia Energia.

Dátum: 
štvrtok, 25 apríl, 2019