Faktor primárnej energie

Faktor primárnej energie (fPE) a Faktor emisií CO2 (fECO2 systémov centralizovaného zásobovania teplom (CZT) vypočítaný v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 účinnej od 1.1.2017 je koeficient, potrebný pre výpočet zatriedenia (nových alebo významne rekonštruovaných) budov napojených na CZT, do energetických tried a pre získanie ich energetických certifikátov.

Dátum: 
streda, 3 máj, 2017