Bratislavčania sa o odstávke tepla a teplej vody dozvedia rýchlejšie vďaka novej online službe

Veolia ako dodávateľ tepla a teplej vody pre mestské časti v Bratislave spúšťa novú online službu. Je ňou adresné posielanie SMS správ alebo e-mailov o plánovaných odstávkach a o aktuálnych poruchách.
Pripravili sme pre vás článok formou otázok a odpovedí, vďaka ktorým sa o nej dozviete viac.

Mohli by ste nám priblížiť túto novú online službu? Pre koho je určená?

Našim zákazníkom prinášame novú online službu, prostredníctvom ktorej budú mať okamžite dostupné informácie o plánovaných odstávkach a o aktuálnych poruchách. Budú si môcť zvoliť, či chcú informácie dostávať formou e-mailu alebo SMS správy. Výhodou je, že SMS správy a e-maily budú adresné, to znamená, že domácnosti dostanú tieto informácie, len ak sa ich daná situácia (odstávka či porucha) týka. Nepôjde teda o plošnú komunikáciu s obyvateľmi celej mestskej časti, ale prispôsobenú konkrétnej ulici, na ktorej bývajú. Samozrejme, obyvatelia dostanú správu aj o ukončení tejto činnosti. Inak povedané, snažíme sa, aby mali všetky dôležité informácie k dispozícii včas, aby sme tak zvýšili ich spokojnosť s poskytovanými službami.

Ako to bude fungovať?

Veľmi jednoducho. Informácie sú k dispozícii na našej webstránke alebo ich inteligentný chatbot navedie na registračný formulár a prihlási zákazníka na odber informácií. Tu si zákazník zvolí ulicu odberného miesta a spôsob, akým chce informácie dostávať. Nemusí tak pravidelne sledovať web alebo informačné tabule vo svojom bytovom dome. Informácie o odstávke mu prídu automaticky.

V akom časovom predstihu budú domácnosti informované o plánovaných odstávkach?

Plánované odstávky sa aktualizujú podľa plánu modernizácie a aktuálne poruchy v momente, keď ich náš nonstop dispečing zaznamená. To znamená, že o odstávkach sa obyvatelia dozvedia s dostatočným časovým predstihom. V prípade plánovaných odstávok sú to dva týždne a pri nečakaných situáciách dostanú informáciu v čo najkratšom možnom čase.
Dispečing a online systém sú navzájom prepojené. To znamená, že hneď ako dispečing zachytí akúkoľvek zmenu, napríklad sa ukončí odstávka, táto informácia sa odošle obyvateľom. Takisto ak sa pri plánovaných odstávkach niečo zmení a dôjde k aktualizácii, obyvatelia sa o tom dozvedia cez SMS správu alebo e-mail.

Je táto služba bezplatná?

Áno, je bezplatná. Za túto službu nebudú účtované nijaké poplatky za prijaté SMS správy. Zároveň zdôrazňujeme, že obyvateľom budeme zasielať len tie informácie, o ktoré budú mať záujem.

Prečo by sa mali domácnosti prihlásiť na odber?

Vysvetlíme to na príklade mamičky s malým bábätkom. Ak bude v dostatočnom časovom predstihu vedieť, kedy nepôjde teplá voda alebo kedy bude odstavené vykurovanie, bude sa vedieť tejto situácii prispôsobiť. Napríklad si naplánuje kúpanie bábätka v inom čase. Alebo keď nepôjde kúrenie, naplánuje si deň tak, aby v danom čase nebola doma.
Touto službou chceme prinášať praktické informácie a umožniť im, aby sa pripravili na rôzne situácie. Chceme obyvateľom mestskej časti odovzdať všetky dôležité informácie spojené s dodávkou teplej vody a tepla.

Aký bol dôvod na spustenie tejto služby?

V prvom rade je to snaha skvalitňovať naše služby a zlepšovať tak život obyvateľov. Samozrejme, ide nám aj o zabezpečenie kvality tepelného komfortu. Chceme, aby našim zákazníkom nič nechýbalo, prípadne aby vedeli, kedy sa tento komfort dočasne zníži a ako dlho situácia potrvá.

Dátum