Mestá okolo sveta (2008)

V roku 2008 spoločnosť Veolia Energia sídliaca v Paríži pripravila pre žiakov základných škôl v 30 krajinách 5. ročník podujatia zameraného na ochranu životného prostredia, tento krát pod názvom Mestá okolo sveta. Do projektu sa zapojilo 75 základných škôl.

Úlohou žiakov bolo:

  • porozmýšľať o tom, ako by mohlo mesto pomôcť chrániť planétu,
  • nakresliť dva obrázky, na jednom mesto také, aké je v súčasnosti, na druhom obrázku mesto a jeho veľký projekt,
  • prostredníctvom prvého obrázku predstaviť svoje mesto, jeho súčasnú podobu a to, čo je pre ich mesto charakteristické,
  • na druhom obrázku ukázať svoje mesto také, aké si ho želajú mať v budúcnosti,
  • napísať krátky príbeh, v ktorom mesto vyjadrí svoje túžby a potreby, porozpráva o veľkom projekte, ktorý chce zrealizovať, aby mohlo žiť v harmónií s planétou a urobiť svojich obyvateľov šťastnými.

 

Napriek pomerne náročnej téme sa deťom pri tvorbe prekrásnych obrázkov majstrovským spôsobom podarilo preniesť na papier svoje pocity, názory a túžby, ktoré sa v mnohých prípadoch rozchádzali s realitou. Z každého dielka vyžarovala nevinnosť detskej duše, nefalšovaná radosť, eufória, nadšenie a odhodlanie zmeniť šedú súčasnosť za radostný farebný svet.

 

Pedagogické materiály

(tieto materiály sú chránené autorským právom)
Mestá okolo sveta (2008) - príručka pre učitela
Mestá okolo sveta (2008) - zošit pre žiaka