Kariéra

Skupina Veolia ponúka dlhodobé pracovné miesta v profesiách, ktoré zahŕňajú priamy kontakt s miestnou komunitou bez ohľadu na predchádzajúcu kariéru, vek alebo zázemie. Sú to práve kvalitní zamestnanci, ktorí nás svojimi skúsenosťami a odbornými znalosťami posúvajú stále vpred.

Veolia Energia zamestnáva na Slovensku približne 740 zamestnancov. Vytvárame pre nich nadštandardné pracovné podmienky a poskytujeme im zaujímavé benefity.

Naši zamestnanci pôsobia v rôznych profesiách: energetici, strojníci, elektrikári, údržbári, inštalatéri, technici, zvárači, kuriči, technológovia, obchodníci, nákupcovia, zásobovači, finančníci, IT špecialisti, projektanti, atď.

Ponúkame uplatnenie talentovaným ambicióznym ľuďom, ktorí majú záujem pracovať a nadobúdať odborné skúsenosti predovšetkým v týchto oblastiach: energetické služby, centrálne zásobovanie teplom, komplexná správa budov, ale i celý rad ďalších podporných služieb (nákup, zásobovanie, IT, financie, ľudské zdroje a komunikácia).
 
Veolia Energia na Slovensku ponúka svojim zamestnancom:

  • stabilné zamestnanie v perspektívnej a na Slovensku aj vo svete dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti
  • možnosť profesionálneho rastu
  • priestor na inovatívne a zodpovedné riešenia zadaných úloh
  • podporu špecialistov z ostatných krajín skupiny Veolia
  • školiace programy vo vlastnom vzdelávacom stredisku v Prahe alebo v Paríži
  • školiace programy s podporou externých vzdelávacích zariadení
  • krátkodobé alebo dlhodobé integračné programy
  • motivujúce platové ohodnotenie
  • odmeňovanie v závislosti na dosiahnutí stanovených cieľov
  • kvalitný sociálny program

Ak máte záujem stať sa členom tímu našich odborníkov, neváhajte si prezrieť aktuálne voľné pracovné pozície.