Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. pôsobí na území východného Slovenska už viac ako 10 rokov. Vlastníkom 100%-ného obchodného podielu v spoločnosti je Veolia Energia Slovensko, a. s. so sídlom v Bratislave.

Košice Východné Slovensko
Moldavská cesta 8/A
040 11 Košice
tel.: 055 / 64 278 86
e-mail: VS@veoliaenergia.sk
Kontakt - Dispecing
Tepelný dispečing:
(07.00 h - 21:00 h)

tel.: 055 / 72 839 10
tel.: 0800 188 254
 
Harmonogram odstávok (4)
Pozrite si harmonogram plánovaných odstávok.

 

 

Naše služby

Predmetom činnosti spoločnosti je hlavne:

 • výroba a distribúcia tepla a teplej vody,
 • kombinovaná výroba elektriny,
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu tepla,
 • odborná správa a odborná prevádzka tepelnotechnických zariadení (TTZ),
 • opravy a údržba TTZ,
 • hydraulické vyregulovanie rozvodov tepla a inštalácia termostatických ventilov,
 • montáž, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky,
 • komplexný výkon činností spojených s meraním a rozúčtovaním tepla,
 • racionalizačné opatrenia dodávky tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody,
 • investičná činnosť,
 • vodoinštalatérske a kúrenárske práce,
 • havarijná služba.  

 

Oznam o spustení vykurovania v nasledujúcich lokalitách:

 • Liptovský Hrádok - od 17.9.2017
 • Vyšné Ružbachy - od 18.9.2017
 • Turňa nad Bodvou - od 18.9.2017
 • Prakovce - od 18.9.2017
 • Spišská Nová Ves - od 20.9.2017
 • Dobšiná - od 20.92017
 • Medzev - od 18.9.2019
 • ​Slavošovce - od 20.9.2017

 

Spoľahlivý partner pre skupinu Veolia Energia